Lluís Duch/Albert Chillón (Curs 13-14)


Albert Chillón, La condición ambigua. Diálogos con Lluís Duch, Barcelona: Herder, 1020, ISBN: 978-84-254-2737-4, 304 pp


Sessión 19 oct. 2013 
Presentació de l’obra Sr. Albert Chillón, professor de la UAB, farà una exposició del sentit del llibre i en destacarà les idees nuclears de l’antropologia filosòfica d’en Lluís Duch. Després podrem dialogar amb ell sobre les pp. 11-29 del llibre, que contenen la seva introducció a les 15 entrevistes amb en Duch.
Aquí el video

9 nov. 2013
Cap. 1: Ens finitum capax infiniti: l’ésser finit és capaç de l’infinit. En quin sentit? De quin infinit es tracta?
Cap. 2: L’animal logomític: la dimensió racional (logos) i la dimensió simbòlica i narrativa (mite) defineixen, integrades, l’ésser humà.
Síntesi: Joan Ordi
Vídeo

14 des. 2013

Cap. 3: El retorn de la imaginació: el paper dels imaginaris socials.
Cap. 4: Present de passat: la dialèctica entre passat i present, dimensions de la temporalitat.
Síntesi: Eduard Casserres
Vídeo

11 gener 2013
Cap. 5: L’altar i la polis: implicació entre religió i política.
Cap. 6: Absències presents: reflexions autobiogràfiques sobre el propi passat.
Sintesi: Eva Lajara
Video

8 febrer 2014
Cap. 6:  (continuem )Absències presents: reflexions autobiogràfiques sobre el propi passat.
Cap. 7: La pulsió del poder: enfocament antropològic del poder.
Cap. 8: Intra i extramurs: més reflexions autobiogràfiques centrades en Montserrat. Sintesi de la Dolors

8 març 2014
Cap 9: Conflicte ineluctable: relació inevitable entre poder i conflicte.
Cap. 10: La troballa de l’antropologia: més reflexions autobiogràfiques: el contacte amb l’antropologia cultural britànica.

12 abril 2014
Cap. 11: Homo faber: tècnica i tecnologia, i ideologia implicada. Montse Riba
Cap. 12: Una educació alemanya: més reflexions autobiogràfiques: l’atmosfera de la universitat alemanya a la dècada dels 70.
video de la sessió

10 maig 2014
Cap. 13: La narració interminable: relació entre narració i mite, ritual, llenguatge i semiosi. (Mingu) document d'en Mingu
Cap. 14: El temps recuperat: més reflexions autobiogràfiques: por a la mort, llibertat, opció atea i opció creient, autoexamen... Síntesi de la Isabel
Video de la sessió

14 juny 2014
Comptem amb la voluntat de Lluís Duch d'acompanyar-nos en la comprensió del llibre i en l'exposició de la seva perspectiva antropològica

28 juny 2014
Cap. 15: El vertigen del present: mirada antropològica sobre el món present.
Síntesi Joan Morera
Síntesi de Josep Castelltort a prezzi el mateix en pdf 
Cloenda del curs

Material que hem trobat per la xarxa que ens parla d'en Lluís Duch

Editorial Fragmenta
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/16426
Entrevista de la mateixa editorial
http://www.fragmenta.cat/per-la-recuperaci%C3%B3-de-l-homo-loquens-entrevista-a-llu%C3%ADs-duch_239945.pdf

Entrevista de radio