dissabte, 24 de novembre de 2007

ressenya sessió 24 novembre 2007


Benvolguts, benvolgudes,

Després de la sessió d'ahir del GLOF permeteu-me d'expressar-vos als qui no vau poder assistir-hi i de comunicar a tothom la satisfacció que ens va produir retrobar-nos per comentar el capítol dedicat a l'estoïcisme. És cert que aquesta vegada han faltat unes quantes persones que ja s'havien excusat per problemes d'agenda. Però també és cert que ens retrobarem tots i totes un altre cop el proper dia 15 de desembre. Aquesta vegada seran en Mingu i la seva esposa els qui ens destacaran els punts més importants de la interpretació que en Ferry fa del cristianisme. Ahir va ser en Jaume Ordeig qui va fer una presentació ben ordenada i va destacar els punts centrals de l'estoïcisme. Entre tots vam fer una valoració d'aquesta escola de pensament, que exerceix un fort atractiu en el moment present sobretot entre les persones que no fan una opció per una concepció escatològica de la història. Tant l'Eduard com jo, creiem que vam poder compartir idees molt interessants. Em permetré de destacar només la importància que tots/totes vam reconèixer al Logos, que també és la base de la concepció del món de l'estoïcisme. El Logos o Paraula també constitueix un referent central i clau de lectura del cristianisme. Vàrem recordar, per exemple, el pròleg de l'evangeli de Joan (1,1-18). Doncs avui, per acabar-vos d'animar a fer una bona lectura del capítol del llibre dedicat al cristianisme, vull recordar un fragment de "Cambra d'estudi" del "Faust" de Goethe":

"Aquí és escrit: "En el començament
fou la paraula---' Copsaré el sentit?
"La parula!..." No fóra "l'esperit"?
Però, pensa-t'hi encara; ço que crea
és l'esperit?... Cal afinar la idea:
"En el començament era la força."
Ajuda'm, esperit!... Encara no...
"En el començament era l'acció."
Aquest és el sentit."

A reveure'ns!
I no oblideu d'invitar tothom qui vulgueu.

Joan Ordi