diumenge, 9 de novembre de 2008

Material de lectura

Benvolguts amics i amigues,

Després de la sessió d'ahir, ja tenim potser una introducció suficient al conjunt de la biografia i de l'obra de Ludwig Wittgenstein. Ara ja és qüestió de passar a afrontar personalment la lectura de textos del filòsof. Com que estem llegint la "Conferència sobre ètica" i com que no resulta del tot fàcil comprendre-la bé, o sigui, fer-se una idea clara del que diu i del motiu pel qual ho diu, vam comentar ahir que potser ens podria ajudar la lectura de l'article "L'ètica és sobrenatural".
Procedeixo, doncs, a enviar-lo al Mingu perquè ens el pugui penjar i així hi tinguem accés directe, cosa que no contravé cap dret d'autor.

L'Eduard i jo voldríem agrair-vos un cop més l'assistència, com és habitual, a la sessió d'ahir del GLOF. Sabem que no és fàcil lligar agendes personals i que hi ha altres urgències, necessitats o conveniències més immediates que sempre passen a ocupar el primer pla de la nostra atenció, contràriament potser al que veritablement ens interessaria de fer. Aquí hi ha una més de tantes limitacions de la vida humana. Per això té més mèrit encara que mantinguem la constància que el treball continu sobre un autor requereix. També volem manifestar l'acolliment que tots sentim envers les persones que ahir es van estrenar per primer cop en el GLOF. Esperem que no les hàgim espantat i que continuïn enriquint el grup.

Per a la propera sessió, que serà el dia 13 de desembre, vam quedar que la M. Dolors Mariné ens farà una síntesi i una valoració personal de la "Conferència sobre ètica" i que després tots i totes podrem dir-hi la nostra i endegar així un diàleg constructiu sobre el text.

Bona feina, doncs!

Joan