dimarts, 6 de desembre de 2011

Video de la tercera sessió

Tercera sessió d'aquest curs, 3 de desembre de 2011.
Introducció de Joan Ordi, resum de Narcís Maymí, debat de tots els participants.