dissabte, 21 de juny de 2014

Videos de les sessions

Sessió 6
8 de març de 2014,
capítol 9 i 10

Sessió 7
12 d'abril de 2014
Sessió 8
Síntesi d'en Mingu i la Isabel Capítol 13 i 14