dimecres, 21 de juny de 2017

Curs 2017- 18 Emmanuel LévinassDeixem aquí l'autor, el títol i la referència del llibre escollit per al curs vinent:

Emmanuel Lévinass

Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad

Salamanca: Sígueme, 3ª edició de 2016 (convé que sigui aquesta i no una anterior)
traducció de Miguel García Baró
ISBN: 978-84-301-1820-5

El podem trobar a la mateixa editorial clicant l'enllaç del títol o aquí sota:
http://www.sigueme.es/libros/totalidad-e-infinito.html
El preu és de 25€